zien dat ze me wou houden en niet onder een struik achter liet. In een doos. Of bij de begijnen. Maar dat is allemaal jaren #voorschoot