Tot op het einde geurde Tante naar knoflook en kaneel.
Mijn dochter Juanita schoof de opgezette honden en de schreeuwerige souvenirs aan de kant en legde een matras van een kinderbed op de grond.
Tante lag vredig. Met haar zwarte haardos.
Haar ogen stonden wijd en waakzaam.
Alsof ze alles rondom haar verder kritisch beoordeelde.