Een veilig gevoel.
En een mooi gezicht.
Hier moest ik wezen.
Ineens begon die vrouw te lachen.
En ik wees op mijn zoon.