14

Binnen het korps is de discussie over ‘Hoe ver lijfstraffen mogen gaan’ nog altijd niet afgerond.