Swa Hendryckx, de latere overste van de witte paters in Sulawesi, bij het verplichte nieuwjaarsbezoek aan zijn grootvader Aloïs, bijgenaamd ‘de dekstier van Bellem’.