Juliette Cloet in haar eerste opvanghuis voor demente bejaarden.