32

Pauline Vandorpe, toen ze nog ongeboren was en er van haar virtuositeit op de harp dus nog helemaal geen sprake was.