27

‘Toe, papa, doe nog eens je tapdansnummer!’
‘Ja, toe!’
‘Maar ik heb het nog maar net gedaan?’