Fans en liefhebbers!

Ik hang aan de pilaren in de eerste zaal van de Bozar!

Zou dat iets willen betekenen?

Je moet gaan kijken. Frisse tentoonstelling.

Tot 15 juni!