Carl en Els zijn net getrouwd.
Ze wonen in een caravan op het strand.
Hij komt thuis van zijn dagtaak.
Ze ligt bewusteloos op de grond.
Misschien kan ze geholpen worden.